Wie

Wie

Het Plaatsen van Betekenis-project wordt onder leiding van het Amsterdam Museum uitgevoerd door een combinatie van partijen. Naast de initiatiefnemers Menno Heling (BMH) en Pieter de Nijs (Etant Donnes) zijn dat onder meer Adlib, Beeld en Geluid, het CWI, DEN, Hogeschool Inholland, Hogeschool Zuyd, de VU en Zoover.nl.
De techniek wordt open source ontwikkeld en navolging in de sector is nadrukkelijk de bedoeling.

Waarom werken deze partijen mee aan Plaatsen van Betekenis?

Menno Heling (uitgever, creatief ondernemer en mede-initiatiefnemer van Plaatsen van Betekenis)
Lang geleden kreeg ik de Armchair Travelers Readers Companion cadeau. Dat concept is me lang bijgebleven – met name de verwijzingen naar artikelen in kranten en tijdschriften over een bepaalde stad of plek. De enthousiaste beschrijvingen van reisjournalisten zijn te verkiezen boven een opsomming in een reisgids. Het persoonlijke aspect vergroot ook mijn beleving als ik zo’n reis ook echt ga maken. Dat ik dat concept nu mag ontwikkelen en toepassen op erfgoed en locatie, met de enthousiaste liefhebber centraal, maakt Plaatsen van Betekenis voor mij een geweldige uitdaging.
Pieter de Nijs (redacteur, auteur en mede-initiatiefnemer van Plaatsen van Betekenis)
Wie op reis gaat naar een bepaalde plaats of streek, en ter plekke iets wil weten over – zeg – de Keltische begraafplaatsen, Romeinse ruines, of vestingwerken uit de 19e of 20e eeuw die daar te bezoeken zijn, moet vaak dikke gidsen en boeken meesjouwen. Waarom kun je niet gewoon thuis alleen de informatie downloaden die je echt nodig hebt en 403 Forbidden op een paar a-4-tjes afdrukken, of ter plekke op je mobiele telefoon bekijken? En waarom moet die informatie altijd komen van geleerde experts, terwijl lokale gidsen of mensen uit de buurt vaak veel enthousiaster kunnen vertellen over wat er te zien en te beleven is op een bepaalde plek? Dat vroegen wij ons af, en Plaatsen van Betekenis is het antwoord.
Marijke Oosterbroek (hoofd E-cultuur Amsterdam Museum)
Als hoofd E-cultuur zoek ik voortdurend naar nieuwe manieren om de mogelijkheden die ICT en multimedia bieden in te zetten om onze dienstverlening te verbeteren. Plaatsen van Betekenis is in dit licht een interessant initiatief omdat binnen dit project wordt geëxperimenteerd met nieuwe media om informatie op een voor het publiek relevante manier bij elkaar te brengen. Het project biedt mogelijkheden voor ons om verder te experimenteren met publieksparticipatie en biedt daarnaast mogelijkheden om nieuwe diensten te ontwikkelen die wij het publiek kunnen aanbieden.
Inhoudelijk gezien sluit het project, vooral daar waar de plaatsen een relatie met Amsterdam hebben, aan bij onze doelstelling om zoveel mogelijk mensen uit te dagen om hun relatie met Amsterdam te verdiepen. Juist omdat de informatie die wij kunnen leveren in een rijkere context wordt getoond, waarbij het publiek zelf informatie kan toevoegen, verwachten wij dat deze informatie relevanter wordt voor onze doelgroepen. Deze relevantie kan nog worden versterkt omdat voor het publiek interessante niet commerciële en commerciële producten worden ontwikkeld. De aanpak van Plaatsen van Betekenis sluit bovendien aan bij onze strategie om zoveel mogelijk samen te werken met partijen binnen en buiten de

403 Forbidden

erfgoedsector, om zo te komen tot betere producten voor het publiek. Bovendien biedt Plaatsen van Betekenis ons de mogelijkheid om, na het volledig vrijgeven van onze digitale collectie, een nieuwe stap te zetten in de richting van het zoveel mogelijk delen van onze informatie.
Wij zijn daarom graag ingegaan op het verzoek om het penvoerderschap voor Plaatsen van Betekenis op ons te nemen. Daarnaast draaien we mee in de pilot rond de Amsterdamse Grachtengordel om mee te denken over de manier waarop erfgoedinstellingen hun inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan een platform als Plaatsen van Betekenis. Omdat binnen het project ook een exploitatiemodel wordt ontwikkeld heb ik er alle vertrouwen in dat wij het platform na de pilotperiode met een gerust hart kunnen overdragen en dat wij na deze periode onze inhoudelijke bijdrage kunnen blijven leveren.
Daan van Reenen (projectmanager bij Darwin Media)
Vanuit mijn eigen bedrijf werk ik al een tijd aan projecten op het gebied van cross-mediaal uitgeven. Ik vind Plaatsen van Betekenis een erg goed idee omdat het veel losse erfgoedinformatie voor het publiek toegankelijk gaat maken op één plek. Plaatsen van Betekenis is
nginx/1.6.3
voor mij een project waar veel van mijn interesses en ervaringen samen komen, zowel zakelijk als privé. En het liefst ga ik in de toekomst zelf ook met mijn verhalen bijdragen aan Plaatsen van Betekenis.
Paul Spies (directeur Amsterdam Museum)
Een stedelijk museum als het Amsterdam Museum bindt mensen bij uitstek aan een plaats. Zo’n museum zorgt voor worteling, maar ook voor verbinding. De radialen van het Amsterdamse stratenpatroon houden niet op waar de grachtengordel eindigt. Als de buurten buiten de ring geen connectie hebben met het centrum hebben we een probleem. Wij willen radialen die vanuit het centrum doorlopen; we moeten nieuwe verbindingen leggen. Dat kan met sociale media en met nieuwe digitale technieken. Plaatsen van Betekenis past prima bij de projecten die het Amsterdam Museum met dit doel al ontwikkelt en uitvoert.
Johan Oomen (hoofd bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en onderzoeker bij de Vrije Universiteit Amsterdam)
Bij Beeld en Geluid exploreren we al langer de mogelijkheden die augmented reality biedt binnen het cultureel erfgoeddomein. De iPhoneapplicatie Oorlogsmonumenten in Beeld die we pas hebben ontwikkeld is daar een goed voorbeeld van. Op basis van de GPS-locatie krijgen gebruikers te zien welke monumenten in de buurt liggen. Ieder monument wordt in een betekenisvolle context geplaatst door middel van getuigenverhalen, beschrijvingen, foto’s en historische beeldfragmenten. We zien goede mogelijkheden om deze technologie binnen Plaatsen van Betekenis verder te ontwikkelen.

Jeroen van der Vliet (Senior medewerker bij Stichting DEN)
DEN is onder erfgoedinstellingen vooral bekend vanwege de standaarden en richtlijnen voor goed digitaliseren die in het ICT-register zijn ondergebracht, maar DEN is ook zeer actief op het gebied van innovatie. Zo volgt DEN nieuwe ontwikkelingen op de voet en vertaalt deze naar de erfgoedpraktijk. Recente voorbeelden daarvan zijn innovatie van businessmodellen,  de ontwikkeling van virtuele musea en het gebruik van locatieve media. Het zijn juist deze drie ontwikkelingen die in het project Plaatsen van betekenis vorm krijgen. Vandaar dat DEN actief betrokken is bij de planvorming en uitvoering van Plaatsen van betekenis. De kennis en ervaringen uit het project vloeien op deze manier direct terug naar alle andere erfgoedinstellingen.

Lees meer over: