Waarom Plaatsen van Betekenis?

Deze website is een blog om kennis te delen over de ontwikkeling van Plaatsen van Betekenis. Wij ontvangen graag uw reacties. De publieke website Plaatsen van Betekenis wordt gelanceerd in november 2011.

Veel erfgoedinstellingen spannen zich in om hun collecties digitaal te ontsluiten. Uit onderzoek is gebleken dat die digitale ontsluiting van erfgoed niet automatisch leidt tot een groter publieksbereik en vernieuwende publiekstoepassingen. Plaatsen van Betekenis wil daar iets aan doen. We willen met ons platform mogelijk maken dat erfgoedinstellingen hun eigen (gedigitaliseerde) bronnen in het netwerk én in een bredere context ontsluiten en kunnen verbinden aan ander sectoren, zoals het toerisme.

We brengen zodoende ook voor het publiek meer samenhang in het aanbod en de herkenbaarheid van erfgoedinformatie. Het platform van Plaatsen van Betekenis wijst mensen de weg naar objecten in archieven en collecties en verbindt deze aan fysieke locaties.

Lees meer over: