Voor wie is Plaatsen van Betekenis?

Voor wie is Plaatsen van Betekenis?

Deze website is een blog om kennis te delen over de ontwikkeling van Plaatsen van Betekenis. Wij ontvangen graag uw reacties. De publieke website Plaatsen van Betekenis wordt gelanceerd in november 2011.

Plaatsen van Betekenis maakt geen onderscheid tussen geïnteresseerde leken, amateur-experts en (erfgoed)professionals. We stimuleren principieel de participatie van een brede doelgroep van in geïnteresseerde cultuurtoeristen. Onze doelstelling is een link te leggen tussen erfgoedinstellingen (musea, archieven, bibliotheken), het in kunst, cultuur en geschiedenis geïnteresseerde publiek (gebruikers) en de toeristische branche.

Gebruikers krijgen via Plaatsen van Betekenis de mogelijkheid om op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier cultuurtoeristisch bezoek aan Plaatsen van Betekenis voor te bereiden met behulp van de te ontwikkelen applicaties (Erfgoedrouteplanner, Reisgidsgenerator, Plaatsen van Betekenis-App en zoekmachine). Dat vergemakkelijkt een bezoek aan een bepaalde plaats of regio. Het publiek krijgt via Plaatsen van Betekenis ook gemakkelijker toegang tot collecties van erfgoedinstellingen. Zo krijgt het de mogelijkheid om objecten uit die collecties die door erfgoedinstellingen daarvoor zijn aangemerkt op een eenvoudige manier te (deep)linken aan hun eigen selectie van erfgoedobjecten en verhalen, en die daarmee te verrijken.

De erfgoedinstellingen krijgen via Plaatsen van Betekenis de mogelijkheid om contact op te bouwen met een breed publiek en de toeristische sector krijgt via Plaatsen van Betekenis de gelegenheid om cultuurhistorische informatie te linken aan toeristische informatie.

Lees meer over: