Over deze website

Over deze website

Update augustus ´11

Aangezien deze website bedoeld is om kennis te delen hebben wij de belangrijkste aspecten van de PvB koerswijziging per onderdeel op deze site beschreven als Update augustus ´11.

In het algemeen zijn deze aspecten beschreven in Wat is Plaatsen van Betekenis? De rest vindt u bij de diverse onderdelen als Project, Verdienmodellen en Redactie.

===========================================================================================================================

Deze website is een blog om kennis te delen over de ontwikkeling van Plaatsen van Betekenis. Wij ontvangen graag uw reacties. De publieke website Plaatsen van Betekenis wordt gelanceerd in november 2011.

De subsidieregeling Innovatie Cultuuruitingen van het Ministerie van OCW steunt Plaatsen van Betekenis in een twee jaar durende pilot.
Een belangrijk doel van deze pilot is de kennis en ervaringen die zijn opgedaan tijdens de ontwikkeling van het Plaatsen van Betekenis-platform met de erfgoedsector te delen. Via deze website kan iedereen de ontwikkeling van de pilot van Plaatsen van Betekenis volgen en daarover meepraten.

Plaatsen van Betekenis stelt zich met dit blog open voor input en suggesties op diverse ontwikkelingsaspecten. Met dit blog geeft Plaatsen van Betekenis niet alleen ruimte voor nog meer samenwerking, maar biedt vooral inzicht in de ins en outs van een innovatieproces.

We zijn benieuwd naar reacties op onze plannen voor:

  • het redactioneel concept
  • het verdienmodel
  • uitgangspunten
  • de samenwerking met toeristische sector
  • de ontsluiting van erfgoedcollecties
  • de te ontwikkelen applicaties (techniek)


Lees meer over: