Ontwikkelingstraject

Tijdens de pilot van 2 jaar zullen we een aantal verdienmogelijkheden onderzoeken. Allereerst werken we aan een concurrentie-analyse, aan een marktverkenning op de diverse deelmarkten en aan de verkenning van directe inkomstenbronnen.

Onderzoek en interviews met experts op de diverse deelgebieden leggen het fundament onder een gedegen businessplan, dat de levensvatbaarheid van Plaatsen van Betekenis moet aantonen.

Om in een breder verband bij te dragen aan de ontwikkeling van het verdienmodel werken we in het voorjaar 2011 mee aan een congres over dit onderwerp. Samen met vaktijdschrift MMNieuws, Kennisland en Cultuur-Ondernemen heeft Plaatsen van Betekenis het initiatief genomen om met experts, stake holders en geïnteresseerden van gedachten te wisselen over de diverse modellen.
Uw input op deze pagina van Plaatsen van Betekenis dient ook als food for thought bij de samenstelling van het programma van die dag.

Subpagina’s:

During the pilot of two years will earn a number of possibilities to be explored. First working places of significance to a competition analysis, 403 Forbidden a market research on the various market segments and to explore sources of direct revenue.

Research and interviews with experts in various areas eventually lead to a sound business plan. That the viability of Sites of Meaning show.

In a broader context to help develop the business model we organize in spring 2011 a conference on this subject. Together with MMNieuws journal, Knowledge and Culture Country & Business Sites Meaning has taken the initiative with experts and other interested stake holders discuss the various models.
Your input on this page of places of significance serves as food for thought to

403 Forbidden

the composition of the program that day.

Reply or suggest: