Verdienmodel

Tijdens de pilot ontwikkelt en test Plaatsen van Betekenis een eigen verdienmodel. Dat model wordt de basis voor het uiteindelijke businessplan van Plaatsen van Betekenis. De uitdaging waar we voor staan is dat Plaatsen van Betekenis na de pilotfase zonder overheidssteun kan gaan opereren.

Reageer en denk mee!

Het huidige plan biedt verschillende uitgangspunten voor zo’n nieuw verdienmodel voor cultureel erfgoed. Reageer op onderstaande punten en voer de discussie met ons!

Subpagina’s:

During the pilot test and develop sites of significance own business model. This model is the basis for the final business of Sites of Meaning. We The challenge we face is 403 Forbidden that places of significance after the pilot phase can go operate without government support.

The current plan offers different starting points for such a new business model for cultural heritage. Respond to the following points and enter the discussion with us!

  • Earnings model assumptions
  • Development program
  • Earn opportunities