Subsidieregeling Innovatie cultuuruitingen

Wij ontwikkelen Plaatsen van Betekenis met steun van Innovatie Cultuuruitingen (subsidieregeling van het Ministerie van Economische Zaken).

De complete tekst van onze subsidieaanvraag.

Op 17 mei 2010 zijn 64 aanvragen ingediend voor de tweede tender van de Subsidieregeling Innovatie Cultuuruitingen. Van de aanvragen die zijn beoordeeld door de Adviescommissie hebben zes projecten een positief advies gekregen.

In haar persbericht van 16 augustus 2010 verklaart de commissie dat zij van mening is dat de zes projecten opvallen door de heldere analyse van de eigen organisatie en daarmee samenhangend de urgentie die aan de projecten ten grondslag ligt. Urgentie niet alleen voor de aanvragende instelling zelf, maar voor de cultuursector en zelfs voor de (internationale) markt. De voorstellen zijn door de commissie getoetst op aansluiting bij de doelstellingen van de Subsidieregeling, waarbij de criteria innovatieve kracht, netwerkvorming, duurzame verandering, navolging en kosteneffectiviteit werden gewogen.

De zes toegekende projecten:

  • Realisatie Digital Art Lab van Stichting Kunst en Cultuur Zoetermeer
  • Museum zonder grenzen, een nieuwe publieksbeleving van Stichting Drents Museum
  • Beleef mijn Gelderland! Van Stichting Gelders Erfgoed
  • New is the new new van Stichting Droog Design
  • Revolution Foam, What’s next! Van FOAM
  • Plaatsen van Betekenis (Plaatsen van Betekenis/ Significant Sights) van het Amsterdam Museum (AM)

Lees hier het persbericht van 16 augustus 2010 van AgentschapNL over de in de tweede tender toegekende projecten.

Helaas is de subsidieregeling in het kader van de bezuinigingen op Prinsjesdag 2010 stopgezet. Er is slechts 2 jaar in innovatie van cultuuruitingen geïnvesteerd.