Samenwerking met toeristische sector

Plaatsen van Betekenis wil als makelaar van erfgoedinformatie de samenwerking bevorderen van erfgoedpartijen en partijen die gericht zijn op (culturele) vrijetijdsbesteding en toerisme. Plaatsen van Betekenis wil daarom samenwerken met toeristische marktpartijen, zoals Zoover.

Deze samenwerking vergemakkelijkt het doorgeven van informatie, het bevorderen van kennis over erfgoed en erfgoedbestemmingen (Plaatsen van Betekenis als ‘places of interest’ of POI’s) en het stimuleren van het daadwerkelijk bezoek aan dergelijke bestemmingen. Plaatsen van Betekenis benadrukt ook de koppeling van bezoek aan diverse locaties aan natuurbeleving (via wandel- en andere routes), en onderkent het belang van de combinatie cultuur-natuur.

De routeplanner die Plaatsen van Betekenis ontwikkelt, maakt het mogelijk om gegevens van locaties te combineren met geografische platforms en met toeristische informatie. Met de PvB-Reisgidsgenerator kan het publiek een persoonlijk geprofileerde reisgids met Plaatsen van Betekenis-data samenstellen en downloaden.

Plaatsen van Betekenis legt met deze producten een directe connectie tussen de erfgoedsector en de cultuurtoeristische markt. De koppeling van gegevens van Plaatsen van Betekenis met informatie over toeristische bestemmingen met gegevens over de kwaliteit van hotels en horeca maakt een kwaliteitsimpuls mogelijk voor toeristische sites en bevordert tegelijk het contact tussen de culturele sector en de toeristische markt.

Meaning of places of heritage information to 403 Forbidden a broker to facilitate cooperation of heritage parties and parties that focus on (cultural) tourism and leisure. Places of Significance works with several tourist operators, as Zoover.

This cooperation facilitates the transmission of information, to promote knowledge about heritage and heritage destinations (places of significance as places of interest or POIs) and encouraging the actual visit to such destinations. Meaning of places also highlights the link between visits to various locations of nature (through walking and other routes).
The planner who develops Sites Meaning, allows data to be combined with geographic locations and platforms with tourist information. With the

403 Forbidden

SO-Generator Guide, the public can travel with a personal profile Placing Sense-data compilation and download.

Places of Significance made these products a direct connection between heritage sector and the cultural tourism market. The linking of data from Sites Meaning of information on tourist destinations with information on the


nginx/1.6.3
quality of hotels and restaurants create a quality boost for tourist sites as possible, while enhancing the contact between culture and tourism market.