Onderzoek naar redactieformat

Plaatsen van Betekenis baseert zich voor de content van z’n webplatform op de informatie die door gebruikers wordt aangeleverd. Het gaat ons niet in de eerste plaats om de ‘canonieke’ betekenis van plekken, maar om de betekenis die door het grote publiek aan plekken en objecten wordt toegekend. Het gaat daarbij om een dynamisch proces: de betekenis die mensen toekennen aan plekken en objecten verschuift in de loop van de tijd en is ook afhankelijk van het heersende discours.

Om duidelijk te krijgen hoe dat proces verloopt en wat daarbij bepalende elementen zijn, spraken we in het voortraject van dit project met enkele experts. Een verslag van die gesprekken, oa. met Rob van der Laarse (gesprek met Rob van der Laarse) en Leeke Reinders (gesprek met Leeke Reinders) vind je op deze site.

We hopen met de 403 Forbidden weergave van deze gesprekken in te spelen op de discussie over de betekenis van erfgoed bij de vorming van het ‘cultureel burgerschap’. Daarnaast hopen we dat we op basis van deze gesprekken een geschikt format kunnen opstellen, waarin de elementen worden aangegeven die nodig zijn om een Plaats van Betekenis zo goed mogelijk te beschrijven. Met behulp van dat format wordt het voor gebruikers gemakkelijk om hun eigen Plaats van Betekenis te uploaden.

Subpagina’s: