Definitie en rubrieken

Wat verstaan we onder een Plaats van Betekenis?

Plaatsen van Betekenis werkt met de volgende definitie: een Plaats van Betekenis is een gebouw, plek of locatie die ofwel:

  • op zichzelf een bijzondere (historische, archeologische, kunsthistorische) betekenis heeft of anderszins van bijzondere cultuurhistorische waarde is
  • van betekenis is omdat er een (cultuur)historisch belangrijke gebeurtenis (of reeks van gebeurtenissen) heeft plaatsgevonden
  • en/of van betekenis is omdat er een belangrijke persoon (of meer personen) en/of gebeurtenis(sen) aan gekoppeld is/zijn
Rubricering / categorisering Plaatsen

Het is ook handig om snel te kunnen bepalen om wat voor soort gebouw, plek of locatie het gaat. Vandaar dat we hieronder de indeling weergeven. We zijn benieuwd hoe het erfgoedveld over onze definitie en over deze categorisering denktt. Heb je daarover een mening of een verhelderend inzicht, reageer dan via het reactieformulier.

Categorieën Plaatsen van Betekenis
Gaat het om een gebouw, om een ander bouwwerk of om een gedenkteken een ander soort plaats of locatie?
1. gebouw
2. industrieel erfgoed (fabriek, mijn, molen etc)
3. infrastructureel erfgoed (brug, dijk, plein etc.)
4. vestingwerk
5. militaire site (slagveld oid.)
6. graf, monument of gedenkteken
7. archeologische vindplaats
8. kamp

1. Gebouw:
0 huis:
0 woonhuis
0 geboortehuis
0 sterfhuis
0 buitenhuis:
0 paleis
0 boerderij
0 buitenplaats
0 hofstede of state
0 landgoed
0 monumentaal gebouw:
0 stadhuis
0 belfort
0 ziekenhuis/armenhuis/ouden van dagenhuis
0 museum
0 biblitheek of archief
0 school of universiteitsgebouw
0 beurs of beursgebouw
0 opera/schouwburg/theater
0 kerk (basiliek, kathedraal, tempel, synagoge, moskee, klooster)
0 hofje
0 hotel/café/herberg
0 kazerne
0 gevangenis
2. industrieel erfgoed
0 winkel of 403 Forbidden winkelcomplex (passage)
0 markthal of beurshal
0 wasplaats
0 kantoorgebouw
0 fabriek (brouwerij, leerlooierij)
0 hijskraan
0 smidse, wagenmakerij
0 mijn
0 molen
0 station (trein, bus, tram, metro)
0 remise, seinhuis, spoorwachtershuis
0 vliegveld
0 gemaal
0 pakhuis, loods, silo of ander opslaggebouw
0 machinegebouw
0 kracht- of energiecentrale, telefooncentrale
0 ander industrieel gebouw (gashouder, boortoren, zendtoren, radartoren, watertoren, ketelhuis)
3. infrastructureel erfgoed
0 wegenbouw:
0 brug
0 plein
0 waterbouw:
0 haven
0 werf
0 sluis
0 dijk
0 polder
0 dam
0 kanaal
0 pier
0 tuin of park
0 bron of fontein

4. vestingwerk

0 kasteel
0 burcht/vesting
0 stadspoort
0 stadmuur/stadswal
0 toren
0 ruïne
5. Militaire site
0 slagveld
0 versterkt punt
0 bunker:
0 stelling of kazemat
0 loopgraaf
0 fort
0 linie
0 (opruk- of terugtocht-)route
6. Graf, monument, gedenkteken
0  monument
0 graf of begraafplaats
0 gedenkteken
0 plaquette of ander herinneringsteken (herinnert aan een aanslag, moord, misdaad, verschijning)
0 gebedsplaats
0 kapel
0 kruisbeeld
0 standbeeld
7. Archeologische vindplaats
0 archeologisch vind/begraafplaats (hunebed oid)
0 wrak (scheepswrak, vliegtuigwrak) of crahs site
0 opgraving
8. Kamp
0 concentratiekamp
0 gevangenkamp
0 doorvoerkamp
0 gijzelaarskamp

Maar er zijn uiteraard ook andere hoofdcategorieën mogelijk, zoals een indeling in

  • fysieke locaties
  • locaties waar een historische gebeurtenis heeft plaatsgevonden
  • locaties verbonden aan/met een historisch persoon