Ontsluiting erfgoedcollecties

Plaatsen van Betekenis heeft niet alleen als doel om het daadwerkelijk bezoek aan Plaatsen van Betekenis te stimuleren, maar ook om verbanden te leggen tussen deze Plaatsen van Betekenis (tastbaar erfgoed) en objecten uit archieven en collecties. We sporen daarom iedereen aan om zijn of haar eigen favoriete objecten en verhalen uit archieven en musea (immaterieel erfgoed) te koppelen aan fysieke locaties.

Plaatsen van Betekenis ontwikkelt daarvoor software die multi-inzetbaar is. Een voorbeeld is de API die Plaatsen van Betekenis voor eigen gebruik door de erfgoedinstellingen wil ontwikkelen. Erfgoedinstellingen kunnen deze API gebruiken om hun collecties te ontsluiten, en ook om objecten te em-bedden in andere platforms.

Places of significance not only preserving the actual visit to places of significance to promote but also to make connections between these places of Meaning (tangible heritage) and objects from archives and collections. Places of Meaning therefore encourages everyone to 403 Forbidden their own favorite objects and stories from archives and museums (intangible heritage) to link physical locations.

Places of Meaning thus develop software that is versatile. One example is the API places of significance for use by the heritage institutions will develop. Heritage institutions can use this API to open up their collections, and also to objects em-bedded in other platforms.